"King of pop is dead"

Det kan inte undgå någon att Michael Jackson gick bort här om dagen. Vi muslimer får se till att ta detta som en påminnelse och inget annat. Han dyrkas världen över, king of pop, men vi dyrkar The King of he Worlds, Maliki Yaom id-Deen, Kungen av Domedagen. Döden är bara runt hörnet för oss alla och vi måste låta oss påminnas om att den här tiden vi har här är då vi ska jobba och förbereda oss inför nästa liv, evigheten.

Se detta som en påminnelse. Glöm inte bort att människor dör världen över varje minut. Människor straffas i graven i detta nu.
Jag vill dela med mig av en berättelse:

Once upon a time there was a rich King who had four wives. He loved the 4th wife the most and adorned her with rich robes and treated her to the finest of delicacies. He gave her nothing but the best.
He also loved the 3rd wife very much and was always showing her off to neighboring kingdoms. However, he feared that one day she would leave him for another.
He also loved his 2nd wife. She was his confidant, and was always kind, considerate and patient with him. Whenever the King faced a problem, he could confide in her, and she would help him get through the difficult times.
The King's 1st wife was a very loyal partner and had made great contributions in maintaining his wealth and kingdom. However, he did not love the first wife. Although she loved him deeply, he hardly took notice of her!

One day, the King fell ill and he knew his time was short. He thought of his luxurious life and wondered, "I ! now have four wives with me, but when I die, I'll be all alone."Thus, he asked the 4th wife, "I have loved you the most, endowed you with the finest clothing and showered great care over you. Now that I'm dying, will you follow me and keep me company?" "No way!", replied the 4th wife, and she walked away without another word. Her answer cut like a sharp knife right into his heart.
The sad King then asked the 3rd wife, "I have loved you all my life. Now that I'm dying, will you follow me and keep me company?" "No!", replied the 3rd wife. "Life is too good! When you die, I'm going to remarry!" His heart sank and turned cold.
 He then asked the 2nd wife, "I have always turned to you for help and you've always been there for me. When I die, will you follow me and keep me company?" "I'm sorry, I can't help you out this time!", replied the 2nd wife. "At the very most, I can only send you to your grave." Her answer came like a bolt of lightning, and the King was devastated.

Then a voice called out: "I'll leave with you and follow you no matter where you go." The King looked up, and there was his first wife. She was so skinny as she suffered from malnutrition and neglect. Greatly grieved, the King said, "I should have taken much better care of you when I had the chance!"

In truth, we all have 4 wives in our lives: Our 4th wife is our body. No matter how much time and effort we lavish in making it look good, it will leave us when we die. Our 3rd wife is our possessions, status and wealth. When we die, it will all go to others. Our 2nd wife is our family and friends. No matter how much they have been there for us, the furthest they can stay by us is up to the grave.
 And our 1st wife is our Soul. Often neglected in pursuit of wealth, power and pleasures of the world. However, our Soul is the only thing that will follow us wherever we go.

muslim i Sverige

Vilken prövning det är att leva i den här delen av världen. Jag har av olika anledningar, mest jobbet, strosat runt mycket här i Stockholms stad den här veckan, som ni vet så har det varit mellan 25-30 grader hela veckan så jag med min svarta jilbaab sticker ut ganska mycket. Blickar, kommentarer, skakande huvuden och skratt brukar rinna av mig som vatten men bägaren kan faktiskt rinna över. Tillslut blir jag bara ledsen. Jag brukar känna mig stark när jag är i miljöer där folk tittar konstigt på mig men när det blir för mycket så bryter jag bara ihop och faller ihop. Men vem kan ge oss stöd om inte Allah:

But you took them for a laughing stock, so much so that they made you forget My Remembrance while you used to laugh at them!
Verily! I have rewarded them this Day for their patience, they are indeed the ones that are successful.
[23:109-111]

Nu är det sommar och snart semester och då håller jag mig till förorten. Jag är inte stark nog för detta. Ya Rabbi ge oss styrka att stå emot fitnan i det här samhället, ameen.


Prövningar

Att vara svensk och muslim är inte det svåraste. Det svåraste är att vara muslim i väst. Att vara muslim som följer Qur'an och sunnah bland alla "moderna muslimer". Mina problem med min familj uppstår endast för att jag är feg och osäker på vad min familj och släkt ska tycka och tänka om mig. Jag har systrar som går igenom mycket svårare saker, mycket större prövningar, det känns som om jag inte ens får klaga. För jag har det inte svårt.

As for him who gives (in charity) and keeps his duty to Allāh and fears Him, And believes in Al-Husna. We will make smooth for him the path of ease (goodness).
(Al-Lail 92:5-7)

Allah kommer underlätta inshaAllah... Vi måste bara vara starka. Och komma ihåg varför vi gör detta. Varför vi avstår från denna livs "njutningar"* - vad är 70-80 år jämfört med evigheten? Även om vi levde i 200 år skulle det inte vara någonting - ens ett sandkorn jämfört med evigheten.

Do you think that you will enter Paradise before Allāh tests those of you who fought (in His Cause) and (also) tests those who are As-Sābirin (the patient ones, etc.)?
(Aali Imran 3:142)

Do people think that they will be left alone because they say: "We believe," and will not be tested.
(Al-'Ankabut 29:2)

Vi kommer bli testade tills vi dör, Profeten Mohammed, aleyhi salam, sade när S'ad ibn Abi Waqqas frågade vilka som var svårast prövade av folket: "The Prophets, then the right acting people, and so on down through various categories of people. Man will be tested according to the strenght of his faith. The stronger his faith, the more severe his trial, and the weaker his faiht, the lighter his trial. The believer will be continually tested until he walks on earth with all his wrong actions forgiven." (sahih al-Bukhari)

Må Allah vägleda oss till Sanningen och Den Enda Rätta Vägen inom islam och på denna jord. Ameen.

* Varför jag skrev njutningar inom " är för att om man har riktig imaan, när man kan känna sötman av imaan, så är dessa s.k. njutningar som vi avstår ifrån inte ens en njutning. Om vi skulle få göra det så skulle vi inte en det för vi vet att Allah inte tycker om det. Hur kan vi vilja göra något/älska något som Allah hatar?

RSS 2.0