Muhammad

 

Maalik rapporterade att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Jag har fem namn; jag är Muhammad, Ahmad, al-Mâhî (bortstrykaren) som Allâh stryker bort otro med, al-Hâshir (samlaren) som människorna kommer att samlas framför och al-´Âqib (den siste).”


in the HeavensAllaah's Messenger, aleyhi salaam, said:
"Du'a and decreed calamities meet and wrestle between heaven and earth"
(Ahmad, Ibn Maajah, at-Tirmidhi)

RSS 2.0