bryter flytningar wudhu?

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Fråga:
Vissa kvinnor får flytningar. Bryter dessa flytningar kvinnans tvagning eller inte och måste hon bada?

Svar:
Det råder samstämmighet om att flytningar inte ålägger bad och den starkaste åsikten är att de inte heller ålägger tvagning. Det finns inget bevis i Qur’ânen och Sunnah för att de bryter tvagningen. Om hon har sitt rena tillstånd och får flytningar, förrättar hon bönen. Och om hon får flytningar under bönen, fortsätter hon förrätta den även om hon skulle se dem.

Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (240)

muslimah.se


how they are

If a good befalls you, it grieves them, but if some evil overtakes you, they rejoice at it. But if you remain patient and become Al-Muttaqûn (the pious - see V.2:2), not the least harm will their cunning do to you. Surely, Allāh surrounds all that they do.
(Aali Imran 3:120)

RSS 2.0