Nytta i att lära sig om sekter

Källa: Kitab ul-Ilm av Shaykh Ibn Uthaymin sida 128

Fråga: Vad finns det för nytta för en student att lära sig om sekter som Jahmiyyah, Mu’tazilah och Khawarij trots att de inte existerar i vår tid?

Svar: Att lära sig om sekter med innovationer i vår tid gagnar oss genom att vi lär oss om deras fel så vi kan tillbakavisa dem om de skulle finnas, och dem finns idag.

Att den som frågar sade att de inte finns i vår tid är baserat på hans egna kunskap. Vi och andra människor känner dock till genom att vi vet vad olika människor håller på med att dessa sekter finns i vår tid, och de är aktiva med att kalla till sina innovationer. Vi måste av den anledningen lära oss om dem så vi känner till deras villfarelse och så att vi känner till sanningen och kan tillbakavisa dem som kallar till detta.

 

Källa: Fatwa.se


Djahannam

 

Yazîd bin Shadjarah sade:

”Helvetet har avgrunder med stränder som havsstränderna. På den finns odjur och ormar som kamelhalsar och skorpioner som svarta mulor. Odjuren kommer att ta dem i läpparna och i sidorna och slita sönder dem. Därefter kommer de att återvända snabbt till eldarna samtidigt som de drabbas av skabb. När de börja klia sig, sliter de upp allt kött så att skelettet syns. Det kommer att sägas: ”Besväras du av detta?” Han kommer att säga: ”Ja.” Då sägs det till honom: ”Detta får du för att du brukade besvära de troende.”

Ibn Abî Dunyâ i ”Sifat-un-Nâr”, darulhadith.com

Falaq

Ibn Djarîr rapporterade i sin “at-Tafsîr” från ´Abdul-Djabbâr al-Khawlânî som sade:

“En av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare kom till Shâm och såg på judarnas och de kristnas hem och det lätta och fina livet som de levde. Därefter sade han: “Jag bryr mig inte. Framför sig har de Falaq.” De frågade vad Falaq var för något. Han sade: “Ett hus i helvetet. När det öppnas, faller helvetets folk.”


let's twit

Det är troligen så många som 0 personer som läser den här bloggen men det e ok.
Vill bara meddela att jag har skaffat twitter! Endast för att ta del av påminnelser från andra pålitliga twittrare och för att själv dela up påminnelser som jag fått från säkra källor självklart (Qur'aan, sunnah, salaf och 'ulama).


RSS 2.0