What have you prepared for it?
I Sahih al-Bukhari finns en hadith som berättar om en beduin som kom till Profeten Mohammed, Aleyhi salaam och frågade om Den Sista Timmen (när Domedagen skulle äga rum), Allaahs Profet, aleyhi salaam, svarade:
Den kommer sannerligen träda in. Vad har du förberett för den?


chainat-Tirmidhî och Ibn Mâdjah rapporterade att Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

"Den första natten till Ramadhân kedjas djävlarna och de upproriska djinnerna fast. Eldens portar stängs och ingen öppnas och paradisets portar öppnas och ingen stängs. En utropare ropar då ut: “Du som strävar efter det goda! Träd fram! Du som strävar efter det onda! Upphör!” Varje natt frigör Allâh någon från Elden"


”För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadhân uppenbarelsen av Qur’ânen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt.”
[2:185]Man

trust"Whosoever fears Allah, He will appoint for him a way out and provide for him from where he does not expect, Allah is Sufficient for whosoever puts his trust in Him."
(Surah at-Talaaq 2-3)


wudhu under fastanTalare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fiqh-ul-´Ibâdât, sid. 253

Fråga: Bryts den fastandes fasta om han sköljer munnen eller näsan och oavsiktligt råkar svälja vatten?


Svar: Om den fastande sköljer munnen eller näsan och får i sig vatten, bryter det inte hans fasta, ty han avsåg inte det. Han (ta´âlâ) sade:

وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"Det som är av betydelse är vad ni innerst inne syftar till."
(33:5)

källa: darulhadith.com

Du'aAnas rapporterade:

Den åkallan som Profeten, sallalhu aleyhi wa salam, nämnde oftast var:
"Allahumma aatina fi-dunya hasanatan, wa fil-aakhirati hasanatan, wa qinaa, 'adhab an-Naar"
(Åh vår Herre! Ge oss det som är gott i den här världen och i Världen efter detta det som är gott, och skydda oss från straffet i Elden)

Sahih al-Bukhari och Muslim

Ramadaan 2009


SiyamFörfattare: Imâm Ibn Radjab al-Hanbalî


Det finns tre typer av tålamod:

1 – Tålamod med att lyda Allâh.
2 – Tålamod med att undvika det Allâh har förbjudit.
3 – Tålamod med Allâhs smärtsamma beslut.

Samtliga tre typer finns i fastan. Man har tålamod med att lyda Allâh och fasta, tålamod med att hålla sig borta från de frestelser som Allâh har förbjudit den fastande och tålamod med de smärtor som hungern, törsten och den svaga kroppen och själen medför. Denna smärta som är resultatet på goda handlingar belönas den fastande för. På samma sätt sade Allâh om dem som strider för Hans sak:

”Allt vad de måste utstå för Allâhs sak, törst, trötthet eller hunger, och alla de steg de tar som väcker de otrognas vrede och allt vad de uppnår i kampen mot fienden, [allt] detta räknas dem till förtjänst som goda handlingar. Allâh låter inte dem som gör det goda och det rätta gå miste om sin lön.”
[9:120]

Ibn Khuzaymah rapporterade i sin ”as-Sahîh” från Salmân som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Ramadhâns förträfflighet: ”Det är tålamodets månad och tålamodet belönas med paradiset.”

källa: darulhadith.com

The Oft-ForgivingSay: "O 'Ibādī (My slaves) who have transgressed against themselves (by committing evil deeds and sins)! Despair not of the Mercy of Allāh, verily Allāh forgives all sins. Truly, He is Oft-Forgiving, Most Merciful.

(Az-Zumar 39:53)

el unicoيَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَة ً مَرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

(It will be said to the pious): "O (you) the one in (complete) rest and satisfaction! Come back to your Lord, Well-pleased (yourself) and well-pleasing unto Him! Enter you, then, among My honoured slaves, And enter you My Paradise!"
[Al-Fajr 89:25-30]

gluttonyProfeten, aleyhi salaam, sade (i betydelse):
The son of Adam does not fill any vessel worse than his stomach. It is sufficient for the son of Adam to eat a few mouthfuls, to keep him going. If he must do that (fill his stomach), then let him fill one third with food, one third with drink and one third with air.” (Tirmidhi)“The believer eats in one stomach whilst the kaafir eats in seven.” (Bukhaari)you can't hide from AllaahThen to Me will be your return, and I shall tell you what you used to do.
(Luqman 31:15)

Dagen som är ett faktum.
"...the Most Beneficent, none can dare to speak with Him (on the Day of Resurrection except after His Leave).
The Day that Ar-Rûh [Jibrael (Gabriel) or another angel] and the angels will stand forth in rows, none shall speak except him whom the Most Beneficent (Allāh) allows, and he will speak what is right. "

(An-Naba 78:37-38)al mulk


^^


nr. 36

 

Imam an-Nawawi var en stor student av vår underbara religion och mycket kunnig inom hadith. Hans samling av 40 hadither är mycket välkänd och innefattar hela vår religions grund och är mycket värda att läsa, memorera och studera. Här har ni alla hadither - i arabisk text och i engelsk text med kommentarer av imam an-Nawawi.

 

Idag vill jag dela med mig av nr.36, otroligt vacker mashaAllaah, här har ni förklaringen.

 

It was related on the authority of Abu Hurairah, radiyallahu 'anhu, that the Prophet, sallallahu 'alayhi wasallam, said:

"Whosoever relieves from a believer some grief pertaining to this world, Allah will relieve from him some grief pertaining to the Hereafter. Whosoever alleviates the difficulties of a needy person who cannot pay his debt, Allah will alleviate his difficulties in both this world and the Hereafter. Whosoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults in this world and the Hereafter. Allah will aid a servant (of His) so long as the servant aids his brother. Whosoever follows a path to seek knowledge therein, Allah will make easy for him a path to Paradise. No people gather together in one of the houses of Allah, reciting the Book of Allah and studying it among themselves, except that tranquility descends upon them, mercy covers them, the angels surround them, and Allah makes mention of them amongst those who are in His presence. Whosoever is slowed down by his deeds will not be hastened forward by his lineage."

[Muslim]


the disbelievers will never be successfulKnow you not that the disbelievers will never be successful.
That home of the Hereafter (i.e. Paradise), We shall assign to those who rebel not against the truth with pride and oppression in the land nor do mischief by committing crimes. And the good end is for the Muttaqûn (the pious).

(Al-Qasas 28:83)

Ahmad bin Qudâmah

Ha kännedom om att döden är värre än att slås med ett svärd. När en person blir slagen skriker han endast och ber om hjälp för att kunna hålla kvar sin styrka. Vad det gäller den döde så slutar hans röst att fungera på grund av den otroliga smärtan han känner av. De svårigheter han går igenom blir allt tyngre, smärtan tar över hans hjärta och sprider sig till varje del av kroppen och alla hans kroppsdelar försvagas, tills det inte finns någon styrka kvar för att be om hjälp. Han önskar att han bara kunde ha kvar lite styrka för att kunna vila ut, skrika och be om hjälp.

Själen dras ut från alla ådror, varje kroppsdel dör ut steg för steg. Först svalnar hans fötter, därefter vaderna, sedan låren tills kylan når halsen. Vid det tillfället ser han denna värld och dess invånare för den sista gången och dörren för att ångra sig har stängts.
 

Profeten (sallaAllahu ‘alayhi wa sallam) sade:

"Allah accepterar tjänarens ånger till Honom till dess att själen når halsen."
(at-Tirmidhi och Ibn Majah)

källa: islam.nu

Allt vi har strävat efter...

 

فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

”Allt vad de har strävat mot skall gå om intet och på Uppståndelsens dag skall deras handlingar väga lätt inför Oss.” [18:105]


Balad

 I swear by this city (Makkah);
And you are free (from sin, to punish the enemies of Islām on the Day of the conquest) in this city (Makkah),
And by the begetter (i.e. Adam) and that which he begot (i.e. his progeny);
Verily, We have created man in toil. Thinks he that none can overcome him?
He says (boastfully): "I have wasted wealth in abundance!"
The Fire will be shut over them (i.e. they will be enveloped by the Fi
Thinks he that none sees him?
Have We not made for him a pair of eyes?
And a tongue and a pair of lips? 
And shown him the two ways (good and evil)?
But he has made no effort to pass on the path that is steep.
And what will make you know the path that is steep? 
(It is) Freeing a neck (slave, etc.). 
Or giving food in a day of hunger (famine) To an orphan near of kin.
Or to a Miskīn (poor) afflicted with misery.
Then he became one of those who believed, and recommended one another to perseverance and patience, and (also) recommended one another to pity and compassion. 
They are those on the Right Hand (the dwellers of Paradise),
But those who disbelieved in Our Ayāt (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), they are those on the Left Hand (the dwellers of Hell). 
The Fire will be shut over them (i.e. they will be enveloped by the Fire without any opening or window or outlet.
(Al-Balad 90)

RSS 2.0