länkar


Riyadh us Saalihin

 

Abu Sa'id and Abu Hurayrah rapporterade att Profeten Mohammed, aleyhi salaam, sade:
"Aldrig blir en troende drabbad av ett besvär, en sjukdom, en oro, en sorg eller mental plåga eller ens ett stick från en tagg förutom att Allaah kommer sona hans synder på grund av hans tålamod"

Imam an Nawawi har förklarat denna hadith: Denna hadith nämner den speciella äran och barmhärtigheten Allaah har för muslimerna. Den berättar hur Allaah vänder svårigheterna och problemen som en muslim är drabbad av till en anledning för sonande av hans synder. Men detta är endast möjligt om den troende har tålamod. Emellertid, om han börjar klaga istället för att visa tålamod så utöver att lida av motgångar, kommer han bli berövad på belöningen som ligger i att ha tålamod. Sålunda, kommer han måsta bära bördan av ytterligare synder också.

Källa: Riyadh us-Saalihin

signs

 

"..but Allāh invites (you) to Paradise and Forgiveness by His Leave, and makes His Ayāt (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) clear to mankind that they may remember."


(2:221)


RSS 2.0